"Juletid" målades 2009     Stenen är: 9,5x5cm    Vikt: 150g        Pris: 100sek